Informacje dla zainteresowanych
2016-09-09 17:41:06


-kontakt


Ze względu na likwidację szkoły ustała współpraca z podmiotami oświatowymi, edukacyjnymi i innymi. Ewentualne informacje do dnia 30 11.2016r. można uzyskać pod adresem teresa.wojcik68@gmail.com.

http://zsp.stopnica.pl/printnews.php?id=470