2016-09-09 17:41:06

Informacje dla zainteresowanych

-kontakt

2016-08-25 17:34:59

PODZIĘKOWANIA

ZA WSPÓLNĄ PRACĘ

pozostałe aktualności


Zobacz

Nadanie imienia

Nadanie imienia Orląt Lwowskich
Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy

Przyśniła się dzieciom Polska...

Procedury związane z nadaniem imienia szkole rozpoczęły się w maju 2006r. Wtedy to uczniowie, rodzice oraz nauczyciele spośród trzech propozycji opowiedzieli się za obraniem Orląt Lwowskich na patrona szkoły. Prawie cały rok szkolny 2006/2007 upłynął na przygotowaniach do tej uroczystości. W październiku 2006r. Dyrektor szkoły w imieniu całej społeczności szkolnej zwrócił się z wnioskiem do Rady Powiatu Buskiego o nadanie imienia Orląt Lwowskich. Wniosek został przyjęty i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnyh w Stopnicy (jako druga szkoła w woj. świętokrzyskim) otrzymał uchwałą Rady Powiatu Buskiego Akt Nadania Imienia Orląt Lwowskich.
Uroczystość wręczenia Aktu Nadania Imienia Orląt Lwowskich odbyła się w 88 rocznicę Obrony Lwowa dn. 22 listopada 2006r.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: starosta buski Jerzy Kolarz, v-ce starosta Janusz Rozborski, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej w Busku Zdroju Jerzy Radziwolski, wizytator KO Kielce Robert Gwóźdź, wójt Gminy Stopnica Ryszard Zych, przewodniczący Rady Gminy Stopnica Jerzy Tułak, ks. proboszcz parafii p. w. św. app. Piotra i Pawła ks. Zdzisław Wójcik i ks. proboszcz parafii Św. Antoniego w Kątach Starych ks. Kszysztof Ligocki.
Pan Dyrektor Artur Pałys powitał przybyłych na tą wyjątkową uroczystość gości, w krótkim przemówieniu podkreślił ważność wydarzeń z przed 88 lat. Następnie pan Starosta buski Jerzy Kolarz przekazał na ręce Dyrektora Akt Nadania Imienia Orląt Lwowskich.

12.JPG
Przygotowana przez uczniów prezentacja oraz program artystyczny podkreślił uroczystą atmosferę oraz przybliżył wszystkim bohaterstwo i heroizm Orląt Lwowskich w walce o niepodległość Polski.

POŚWIĘCENIE SZTANDARU SZKOŁY I TABLICY PAMIĄTKOWEJ

Dnia 23 kwietnia 2007r. odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru i tablicy pamiątkowej Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich wStopnicy
Sztandar został ufundowany przez lokalną społeczność w uznaniu zasług szkoły wwychowywaniu i kształceniu młodego pokolenia.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem orkiestry strażackiej, pocztów sztandarowych z ościennych szkół, społeczności szkolnej i zaproszonych gości z dziedzińca szkolnego do kościoła parafialnego p.w. św. app. Piotra i Pawła w Stopnicy.

C1.jpg

Ekscelencja ks. biskup Kazimierz Ryczan w asyście księży poświęcił sztandar szkoły. Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta celebrowana przez biskupa, na której zgromadzeni modlili się głównie o pomoc w realizacji zamierzeń jakimi są: godne reprezentowanie szkoły przez wszystkich jej członków, troska o poświęcony sztandar, wytrwałość nauczycieli w kształceniu młodzieży i wychowaniu w duchu patriotyzmu , a uczniom chęci i mobilizacji w przygotowaniu się do życia w społeczeństwie.

C2.jpg

Po Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Orląt Lwowskich ufundowanej przez pracowników szkoły.


c3.jpg

Otwarcia oficjalnej części uroczystości dokonał dyrektor szkoły Artur Pałys Odbyła się ona na hali gimnastycznej, gdzie nastąpiło przekazanie przez Radę Rodziców sztandaru dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, następnie społeczności szkolnej, złożenie przysięgi przez uczniów i zapalenie znicza upamiętniającego tragiczne wydarzenia z 1918 roku.

Podczas uroczystości głos zabrali m.in. Pan Tadeusz Kowalczyk-poseł na Sejm, Pan Jerzy Cygan w imieniu Czesława Siekierskiego-posła Parlamentu Europejskiego, Pan Andrzej Pałys -poseł na Sejm, Pan Marek Szczepanik w imieniu Adama Jarubasa -marszałka województwa świętokrzyskiego, Pan Stanisław Klimczak-wicestarosta buski, Pani Grażyna Kozioł -dyrektor delegatury zamiejscowej Kuratorium Oświaty w Busku Zdroju- w imieniu kuratora świętokrzyskiego, Pani Justyna Kwiatkowska i Pan Józef Żurek w imieniu dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu buskiego, uczeń z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Busku Zdroju, Pani Maria Domagała- Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Wschodnich.

W części artystycznej, opracowanej i przygotowanej pod kierunkiem nauczycieli uczniowie „opowiedzieli" o patriotycznej i bohaterskiej postawie Orląt Lwowskich. Przedstawienie to było żywą lekcją historii, bogatą w fakty
i wydarzenia z czasów obrony Lwowa i zmusiła wszystkich do refleksji.

W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe: Koła AK w Stopnicy, Koła BCh w Stopnicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Stopnicy, I LO w Busku Zdroju, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Busku Zdroju, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku Zdroju, Gimnazjum w Solcu Zdroju, Gimnazjum w Pacanowie, Gimnazjum w Jarosławicach, Szkoły Podstawowej w Stopnicy.

C4.jpg

Uroczystość zakończyło okolicznościowe spotkanie zaproszonych gości nauczycieli i rodziców z wpisaniem do Księgi Pamiątkowej..

Serdeczne podziękowania za wkład udział i pomoc w zorganizowaniu uroczystości księżom, fundatorom sztandaru, władzom oświatowym i samorządowym powiatu buskiego i Gminy Stopnica, rodzicom, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy złożył Dyrektor Szkoły.