2016-09-09 17:41:06

Informacje dla zainteresowanych

-kontakt

2016-08-25 17:34:59

PODZIĘKOWANIA

ZA WSPÓLNĄ PRACĘ

pozostałe aktualności


Zobacz

PATRON

" Mortui sunt ut liberi vivamus"  Polegli, abyśmy wolni żyli

Mianem Orląt Lwowskich określa się uczniów, studentów, chłopców i dziewczęta kilkunastoletnich mieszkańców Lwowa, którzy wobec braku we Lwowie polskich oddziałów wojskowych, umyślnie wysłanych przez austriackie dowództwo w inne regiony Europy, najpierw praktycznie gołymi rękami, później już ze zdobytą na wrogu bronią, postanowili wyzwolić swoje miasto przekazane przez ustępujących zaborców wojskowym oddziałom ukraińskim ściągniętym celowo do Lwowa. Młodzież utworzyła oddział, który nazwano Orlęta Lwowskie.

Ta właśnie młodzież szkolna, Lwowskie Orlęta biła się mężnie spełniając za ojców i starszych braci święty obowiązek walki za wolność, niepodległość i całość Polski. Stanowili oni też znaczną część wśród polskich żołnierzy poległych w walkach o Lwów od l do 22 listopada. Większość poległych w obu kampaniach obrońców Lwowa została uroczyście pochowana na specjalnie wydzielonej części cmentarza Łyczakowskiego, na Cmentarzu Obrońców Lwowa, nazywanym obecnie Cmentarzem Orląt. W uznaniu bohaterskiej postawy i zasług mieszkańców Lwowa dla Polski miasto zostało jako jedyne w Polsce udekorowane przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Krzyżem Virtuti Militari. Uroczystość odznaczenia Lwowa odbyła się 11 listopada 1920 przed pomnikiem Mickiewicza.Pamięć o czynie Orląt Lwowskich,z których jeden nieznany z nazwiska jest pochowany w Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie jest czczona w Polsce, zaś miejsce ich spoczynku traktowano jako campo santo - święte miejsce.

Właśnie tę nazwę postanowili wybrać uczniowie oraz grono pedagogiczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy na patrona szkoły. Zdecydowaliśmy się przyjąć to imię, ponieważ Ci młodzi ludzie zainspirowali nas swoim patriotyzmem, wolą walki oraz bohaterstwem.

Patron odgrywa ważną rolę w życiu młodzieży, jest wzorem pozwalającym kształtować prawidłowe postawy moralne i etyczne. Zgodnie ze słowami: "od pamięci uciekać nie trzeba, ale trzeba dotrzymywać jej kroku, nie należy zapominać o przeszłości, ale kultywować tradycje z nią związane".