Informacje ogólne

absolwenci.jpg

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów
w następujący sposób:

  • przeprowadza rozmowy z absolwentami i ich rodzicami
  • zaprasza absolwentów do udziału w uroczystościach szkolnych, wycieczkach
  • umożliwia korzystanie z kompleksu rekreacyjno - sportowego
  • organizuje spotkania z przedstawicielami szkół wyższych w trakcie których, zdobywają informacje o dalszej ścieżce edukacji
  • umożliwia realizację praktyk studenckich
  • prowadzi bazę absolwentów