Równość płci w służbach mundurowych

logo_KL.jpeg     clip_image002_1.jpg    unia_EFS.jpeg

W działaniach realizowanych w ramach projektu "Edukacja dla bezpiecznej przyszłości" odzwierciedlona została horyzontalna polityka UE dotycząca równych szans kobiet i mężczyzn.

W dniu 29 listopada 2012r w ramach zajęć "Równość płci w służbach mundurowych" przedstawiona została tematyka dyskryminacji płci oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku, ze sczególnym zwróceniem uwagi na stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie dotyczące zarówno tradycyjnej roli kobiet jak i ich służby. Chodzi tu m.in o przydatność kobiet do pracy w służbach mundurowych i ich rozwój zawodowy oraz godzenie życia rodzinnego ze służbą.

IMGP2253.JPG

Ważnym tematem było również zwrócenie uwagi na rekrutację kobiet do pracy w służbach mundurowych, szkolenia i ich warunki,realizowanie ścieżki kariery zawodowej, dostępność do wyższych stanowisk i korpusów a także realizacja praw kobiet w związku z macierzyństwem iochrona socjalna kobiet.