Letni specjalistyczny obóz policyjny

logo_KL.jpeg            clip_image002_1.jpg       unia_EFS.jpeg

W dniach od 1 do 7 lipca 2013 r. uczniowie biorący udział w realizowanym przez szkołę projekcie „Edukacja dla bezpiecznej przyszłości’ uczestniczyli w letnim specjalistycznym obozie, zorganizowanym przez firmę SHERPA w Łazach-Jerzmanowicach, koło Krakowa.

Obóz rozpoczął się od zrzutu w umówionym miejscu, skąd uczestnicy pokonując niełatwą trasę wyruszyli do miejsca docelowego zakwaterowania. Tam zostali podzieleni na grupy szkoleniowe, tzw „plutony” a na czele każdego stanął dowódca. Następnie uczniowie przystąpili do organizacji obozowiska i rozkwaterowania w namiotach.

HPIM0604.JPG

HPIM0610.JPG

Wtorkowy poranek rozpoczął się dla uczniów dokładnie o godz. 6. Sygnał pobudki był nieubłagany i ogłaszał przygotowanie do porannej zaprawy, która towarzyszyła młodzieży już do końca trwania obozu. Stałym punktem dnia -jak w każdej jednostce wojskowej był poranny apel, na którym punktualnie wstawiali się wszyscy kadeci. Po śniadaniu wszystkie plutony wraz z instruktorami udawały się na zaplanowane zajęcia.

HPIM0620.JPG

W ramach obozu młodzież uczestniczyła zarówno w zajęciach teoretycznych -prowadzone były wykłady z zakresu pierwszej pomocy oraz daktyloskopii. Natomiast cześć praktyczna obejmowała zajęcia z zakresu musztry wojskowej, terenoznawstwa, sportów walki, wspinaczki górskiej, strzelania – paintball. Były również elementy wiedzy z zakresu działań antyterrorystycznych, spływ kajakowy z aspektami ratownictwa wodnego.

DSC02263.JPG

 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia strzeleckie, na których uczniowie pod czujnym okiem instruktora poznawali zasady właściwego oddawania strzału. Dowiedzieli się jaka musi być postawa strzelecka, jak prawidłowo oddać strzał. Po instruktarzu rozpoczęły się ćwiczenia praktyczne. Wszyscy po kolei przyjmowali pozycję i oddawali strzały do oddalonej tarczy. Wyniki początkowo były różne a wmiarę ćwiczeń coraz lepsze.

HPIM0839.JPG

W programie obozowych zajęć była także musztra zespołowa. Plutony wykonywały komendy instruktora i ćwiczyły swoje umiejętności w sprawnym zajmowaniu miejsca w szyku, marszu krokiem równym i defiladowym, w zwrotach w miejscu i w marszu oraz salutowaniu.

HPIM0626.JPG

Każdy pluton uczestniczył w zajęciach z obrony przeciwchemicznej, które obejmowały swoim zakresem wiele czynności, a do podstawowych i zarazem niezbędnych, należała umiejętności zakładania maski i odzieży przeciwchemicznej. Bardzo ważna okazała się tu szybkość, ale jeszcze bardziej precyzja. Uczniowie ćwiczyli zakładanie maski MP-5 i stroju przeciwchemicznego OP-1 - typowego sprzętu wojskowego i wzorowo zaliczyli zadanie.

DSC02482.JPG

Uczestnicy obozu uczyli się również zasad terenoznawstwa i na zajęciach w praktyce ćwiczyli wykorzystanie kompasu w terenie. Określając przy jego pomocy azymut szukali wyznaczonych punktów.

Z dużym zaciekawienie uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zakresu sportów walki oraz poznawali elementy działań antyterrorystycznych. Ćwiczyli chwyty, uderzenia, duszenie i rzuty. Podstawą nauki wszelkich sztuk walki jest trening, który zazwyczaj uczy umiejętności samokontroli wybuchów agresji samoobrony, oraz redukuje poziom strachu o czym uczniowie przekonali się w trakcie zajęć.

HPIM0632.JPG

HPIM0630.JPG

 

DSC02496.JPG

Dużo emocji wywołały zajęcia w terenie a głównie paintball- czyli pozorowana gra zespołowa, polegająca na prowadzeniu walki przy użyciu urządzeń kształtem zbliżonym do broni z kulkami wypełnionymi farbą. Uczniowie na postawie przyjętego scenariusza starali się wyeliminować wszystkich zawodników i osiągnąć wyznaczony cel w określonym czasie.

DSC02335.JPG

HPIM0784.JPG

DSC02396.JPG

 Prowadzone były również zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Omówione i zaprezentowane zostały sposoby właściwego postępowania przy resuscytacji. Uczniowie w praktyce wykonywali zespół czynności stosowanych u poszkodowanego u którego nastąpiło zatrzymanie krążenia.

DSC02357.JPG

DSC02338.JPG

 Bardzo ciekawie było również na zajęciach ze wspinaczki skałkowej. Uczniowie wykazywali się dużą determinacją, odwagą, gotowością do podejmowania nowych wyzwań.

HPIM0794.JPG

HPIM0816.JPG

DSC02306.JPG

 

 

 

HPIM0725.JPG

HPIM0714.JPG

Na zajęciach z zakresu survivalu czyli sztuki przetrwania w ekstremalnych warunkach, uczniowie nabywali umiejętności pozwalające na samowystarczalną egzystencję w trudnych warunkach. Poznali wiele technik surviwalowych, które mogą się okazać pomocne w codziennym życiu, podczas wyprawy na narty, w górach czy wyjeździe pod namiot.

DSC02349.JPG

DSC02348.JPG

Z dużym zainteresowaniem uczniowie uczestniczyli w nocnym marszu tzw. marszu ubezpieczonym, podczas którego w określonym szyku i układzie poruszali się w terenie. Każdy pluton poruszał się powoli w odpowiedniej odległości, skanując przydzielony mu sektor, komunikując zagrożenia oraz zwracając uwagę na kolegę z przodu, celem dalszego przekazania znaków i komend.

DSC02473.JPG

Za najlepsze wyniki w rywalizacji, zaangażowanie i postawę nagrodzeni zostali uczniowie: Andżelika Kozłowska, Karina Łukasik, Hubert Bednarz i Przemysław Stawecki, którzy z radością przyjęli nagrody za swoje wyniki.

DSC02565.JPG

Podsumowaniem wiedzy i umiejętności nabytych na obozie był test sprawdzający, polegający na wykonaniu zadań specjalnych opartych na wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach. Wszyscy uczestnicy zaliczyli test i ukończyli obóz otrzymując certyfikat oraz pamiątkową koszulkę.

Jednak największą korzyścią dla młodzieży był sam udział w tak wyjątkowej przygodzie, jakim było siedem dni szkolenia na obozie, ukazującym praktyczną stronę służby w wojsku. Bez wątpienia obóz był prawdziwym sprawdzianem dla wytrwałości i dyscypliny młodzieży. Uczniowie poznali, że tylko współpraca, zaufanie oraz wytrwałość może prowadzić do sukcesu. Tydzień intensywnego treningu umiejętności żołnierskich upłynął młodzieży w oka mgnieniu, ale pozostaną im wspaniałe wspomnienia z przeżytej przygody i nowe doświadczenia.