Zajęcia z informatyki

logo_KL.jpeg     clip_image002_1.jpg   clip_image002.gif

Zajęcia prowadzone są w fomie warsztatowej, na których uczniowie poznają budowę i zasady funkcjonowania
i konfiguracji połaczeń sieciowych LAN.

Nabyte umiejętności przyczynią się do wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu kompetecji przydatnych podczas akcesji do służb mundurowych.