Zajęcia z matematyki

logo_KL.jpeg     clip_image002_1.jpg     unia_EFS.jpeg

Od października 2012r prowadzone są dodatkowe zajęcia z matematyki wynikające z realizacji projektu "Edukacja dla bezpieczniej przyszłości".

IMGP2292.JPG

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji matematycznych oraz przybliżenie uczniom matematyki, różnorodności jej zastosowań, podkreślenie znaczenia w życiu codziennym oraz stworzenia warunków do samodzielnego pokonywania trudności i osiągnięcia satysfakcji z twórczej i ambitnej pracy.

IMGP2285.JPG

Program zajęć pomoże uczniom wyrównać i usystematyzować wiedzę oraz ćwiczyć umiejętności pozwalające na zastosowanie matematyki.Ponadto, posłuży do przygotowania uczniów do czekającego ich egzaminu maturalnego. 

IMGP2295.JPG