Zajęcia z języka niemieckiego

logo_KL.jpeg         clip_image002_1.jpg        unia_EFS.jpeg

Od października 2012r prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego realizowane w ramach projektu "Edukacja dla bezpieczniej przyszłości".

IMGP2220.JPG

Zajęcia mają na celu poszerzenie i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim poprzez wzbogacenie zasobu słownictwa zawodowego. Ich celem jest także rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zakresu kompetencji przydatnych podczas akcesji do pracy w służbach mundurowych. Podczas zajęć uczniowie ćwiczą umiejętności redagowania zarówno krótkiej jak i dłuższej formy wypowiedzi Powtarzają przydatne zwroty oraz uczą się słownictwa zawodowego jak i struktur językowych charakterystycznych dla służb mundurowych.

IMGP2221.JPG

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych w oparciu o podręcznik Shritte. Dzięki takiemu sposobowi nauki uczniowie nabywają płynność wypowiedzi. Rozwijają swoje kompetencje językowe i stają się bardziej pewnymi siebie użytkownikami języka obcego.