Zajęcia z języka angielskiego

logo_KL.jpeg        clip_image002_1.jpg      unia_EFS.jpeg

Od października 2012r prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego wynikające z realizacji projektu Edukacja dla bezpieczniej przyszłości". 

IMGP2233.JPG

Zajęcia mają na celu poszerzenie i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez wzbogacenie zasobu słownictwa zawodowego. Ich celem jest także rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zakresu zwiększenia kompetencji przydatnych podczas akcesji do pracy w służbach mundurowych.

IMGP2242.JPG

IMGP2232.JPG

Podczas zajęć uczniowie ćwiczą umiejętności redagowania zarówno krótkiej jak i dłuższej formy wypowiedzi. Powtarzają przydatne zwroty oraz uczą się słownictwa zawodowego jak i struktur językowych charakterystycznych dla służb mundurowych.

IMGP2237.JPG

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych w oparciu o podręcznik Campaing students Book. Dzięki takiemu sposobowi pracy uczniowie nabywają płynność wypowiedzi. Rozwijają swoje kompetencje językowe i stają się bardziej pewnymi siebie użytkownikami języka obcego.