Regulamin rekrutacji

 

logo_KL.jpeg        clip_image002_1.jpg    clip_image002.gif

Informujemy, że  rozpoczęła się  rekrutacja uczniów do Projektu „Edukacja dla bezpiecznej przyszłości” realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.