Grono Pedagogiczne

język polski

 • mgr Teresa Wójcik  

        język angielski

 • mgr Agnieszka Zielińska 

 

  język niemiecki

 • mgr Jolanta Królikowska

   religia

   • ks. Dariusz Tarka

   historia

   • mgr Henryka Chrabąszcz  

   wiedza o społeczeństwie

   • mgr Henryka Chrabąszcz  

   chemia

   • mgr Urszula Klimczak  

   matematyka

   • mgr Stanisława Nowak

   biologia

   • mgr Urszula Klimczak  

   wychowanie fizyczne

   • mgr Mariusz Sztorc 

   wiedza o kulturze

   •  mgr Teresa Wójcik

   wychowanie do życia w rodzinie  

   • mgr Urszula Klimczak  

   biblioteka

   •  mgr Aleksandra Salomon  

   Pedagog Szkolny

   • mgr Ewa Biegalska  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • mgr Anna Plewa