Samorząd Uczniowski

Zadania Samorządu Uczniowskiego

Cele działalności
Samorządu Uczniowskiego
Zadania do realizacji
Kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych Organizacja wyborów do Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
Wybór uczniów do poszczególnych sekcji:
 • sekcji kulturalnej
 • sekcji redakcyjnej
 • sekcji sportowej

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za sposób funkcjonowania społeczności szkolnej
Ustalenie założeń do planu pracy na bieżący rok szkolny: przydział obowiązków.
Zgłaszanie propozycji, opinii w interesie szkolnej społeczności.

Rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności dydaktyczno-wychowawczej i charytatywnej.

Propagowanie wśród uczniów idei organizacji młodzieżowych:
-PCK,
-Harcerstwo
Przeprowadzenie akcji mających na celu pomoc charytatywną:

Rozwijanie świadomości
ekologicznej młodzieży
Organizacja akcji „Sprzątanie Świata
Udział w Olimpiadzie Ekologicznej
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

 • kronika
 • protokoły zebrań Samorządu
 • dokumentacja fotograficzna
 • dokumentacja finansowa

Zadania doraźne

 • Opieka nad szkolnymi dyżurnymi.
 • Powołanie do istnienia „Skrzynki Problemów”przygotowanie odpowiedzi na pytania i problemy poruszane przez uczniów.

Zadania okolicznościowe

 • Zadania okolicznościowe:
 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Dzień Niepodległości
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Rekolekcje
 • Wigilia
 • Studniówka
 • Walentynki
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Wiosny
 • Prima Aprilis
 • Wielkanoc
 • Pożegnanie klas maturalnych
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Sportu
 • Zakończenie Roku Szkolnego

SEKCJA SPORTOWA

Zostaje powołana na pierwszym zebraniu SU.
W skład sekcji wchodzą co najmniej 3 osoby.
Członkowie sekcji ze swego grona wybierają Przewodniczącego Sekcji.
Kadencja sekcji trwa 1 rok ( od 1 września do końca roku szkolnego ).
Przewodniczący sekcji może podać się do dymisji przed upływem kadencji. ( następuje ponowny wybór Przewodniczącego ).
Członkowie sekcji w uzasadnionych przypadkach mogą odwołać obecnego Przewodniczącego Sekcji i powołać nowego.
Członkowie sekcji:
organizują życie sportowe szkoły
dbają o lad i porządek w szkole (organizują dyżury szkolne)
koordynują zbiórki funduszy na cele charytatywne

SEKCJA KULTURALNA

Zostaje powołana na pierwszym zebraniu SU.
Przewodniczący sekcji jest zobowiązany do angażowania uczniów z poszczególnych klas do realizacji swoich zadań.
Kadencja sekcji trwa 1 rok ( od 1 września do końca roku szkolnego ).
Przewodniczący sekcji może podać się do dymisji przed upływem kadencji. ( następuje ponowny wybór Przewodniczącego ).
Członkowie sekcji dbają między innymi o:
wygląd gazetek na korytarzach,
organizują i planują uroczystości szkolne
materiały na dekoracje klas podczas uroczystości szkolnych.
aktualizację gabloty samorządu uczniowskiego

SEKCJA REDAKCYJNA

 • Zostaje powołana na pierwszym zebraniu SU.
 • Przewodniczący sekcji jest zobowiązany do angażowania uczniów z poszczególnych klas do realizacji swoich zadań.
 • Kadencja sekcji trwa 1 rok ( od 1 września do końca roku szkolnego ).
 • Przewodniczący sekcji może podać się do dymisji przed upływem kadencji. ( następuje ponowny wybór Przewodniczącego).
 • Członkowie sekcji:
  • redagują najważniejsze wydarzenia z życia szkoły,
  • współpracują z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie Kroniki Szkolnej,
  • współpracują z osobami odpowiedzialnymi za aktualizacje szkolnej strony internetowej.

ODPOWIEDZIALNI ZA RADIOWĘZEŁ SZKOLNY

Zostają powołani przez przewodniczącego SU.
Ich kadencja trwa 1 rok.
Zadania:
bieżące przekazywanie informacji przez radiowęzeł szkolny
organizowanie audycji tematycznych
dbanie o sprzęt muzyczny, którym dysponują.