Ogólnopolski Konkurs "Usuwamy azbest"

  usuwamy_azbest.jpgOgólnopolski konkurs pt. „Usuwamy azbest!”, który rozpoczął się w październiku 2009r cieszy się ogromną popularnością wśród szkół na terenie całego kraju. Jest elementem działań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, koordynowanego przez Ministerstwo Gospodarki.

Konkurs „Usuwamy azbest!” skierowany jest do wszystkich młodych, aktywnych i kreatywnych uczniów, którzy mają pomysł w jaki sposób zmotywować mieszkańców Polski do bezpiecznego eliminowania z użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Konkurs „Usuwamy azbest!” ma na celu przekazanie wiedzy na temat azbestu w formie atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży, tak by zachęcić młodych ludzi do nagłaśniania tej tematyki w lokalnych społecznościach.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i przeprowadzeniu przez uczniów działań popularyzujących problematykę azbestową w lokalnej społeczności. Uczniowie Piotr Nowaczkiewicz klasa I b, Daniel Lamczyk klasa Ib, Mateusz Linowski klasa II b z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielem mgr Urszulą Klimczak, który koordynuje ich działania,przygotowali prezentacje multimedialne popularyzujące problematykę azbestową.