Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych.

1.Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet.

2.Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich w celach edukacyjnych

3.Zabrania się wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

4.Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.

5.Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

6.Należy zachować ciszę, nie przeszkadzać innym w pracy.

7.Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.