Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

EFS.pngInternetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy do pracy własnej uczniów, prowadzenia zajęć przedmiotowych i pozalekcyjnych oraz wspomagania kształcenia uczniów i nauczycieli.

Nasza biblioteka jest miejscem, w którym udostępniane są wszelkie materiały tradycyjne i multimedialne oraz sprzęt techniczny do ich odtwarzania.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej to 8 stanowisk z dostępem do internetu oraz  urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) wraz z zestawem programów edukacyjnych.

ICIM.jpg