Regulamin biblioteki

 

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły.
 2. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 4 książki na okres 1 miesiąca.
 3. Jeżeli czytelnik nie zdążył przeczytać książki i nie ma innych osób zainteresowanych daną książką, może uzyskać prolongatę terminu w bibliotece.
 4. Książki należy wypożyczać i zwracać raz dziennie.
 5. Wypożyczone książki należy szanować.
 6. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić ewentualne uszkodzenia.
 7. W wypadku zniszczenia bądź zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany odkupić zaleconą przez nauczyciela – bibliotekarza książkę.
 8. Do 10.04 uczniowie klas maturalnych są zobowiązani zwrócić książki
  do biblioteki, natomiast pozostali czytelnicy do 10.06.
 9. W bibliotece obowiązuje cisza.

                                                                                 Obraz2.jpg