.

       szko__a_zdj__cie.jpg              IMGP0087.JPG

Szkoła zajmuje się kształceniem i wychowywaniem młodzieży. Staramy się wszechstronnie rozwijać osobowość uczniów i umożliwiać im rozwój umiejętności potrzebnych w dalszych etapach kształcenia.

Każdy uczeń jest traktowany indywidualnie, ma poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Uczymy tolerancji, odpowiedzialności i szacunku dla innych. Staramy się, aby nasza szkoła była przyjazna i nowoczesna, a absolwenci zaradni i przedsiębiorczy. Pomagamy młodzieży poszerzać i selekcjonować wiedzę, myśleć twórczo, uczymy też racjonalnego korzystania ze zdobyczy cywilizacyjnych.

Jesteśmy niewielką szkołą harmonijnie zintegrowaną ze środowiskiem lokalnym. U nas znajdziesz świetne warunki do nauki i rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Nauczysz się jak w praktyce wykorzystywać swoją wiedzę, będziesz miał okazję poznać ciekawych ludzi, którzy zadbają o Twój rozwój, pomogą i nauczą Cię odpowiedzialności

Atutem naszej szkoły jest doskonałe zaplecze dydaktyczne, na które składają się nowoczesne pracownie komputerowa, językowa, sprzęt multimedialny w każdej sali lekcyjnej, nowoczesne pomoce do zajęć strzeleckich i ratowniczych: jak fantomy czy trenażery oraz stale uzupełniana baza książkowo-filmowa.

IMGP0048.JPG          IMGP0037.JPG     

pracownia komputerowa                                    pracownia językowa                        

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele, zapewniający wysoki poziom kształcenia. Najlepsi uczniowie za swoją wytężoną pracę otrzymują stypendium Starosty Powiatu Buskiego są finalistami olimpiad. Działa system motywacyjny w formie stypendiów za wyniku w nauce.

 IMG_3368.jpg    IMGP2121.JPG

Dostęp do szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych, wpływa na jakość edukacji i rozwijanie najróżniejszych zainteresowań. Uczniowie szkoły zawodowej uczestniczą w praktycznych zajęciach nauki zawodu u pracodawcy oraz kursach kwalifikacyjnych.

Tak szeroki wachlarz możliwości realizowania dodatkowych zajęć możliwy jest dzięki prowadzeniu projektów poszerzających ofertę edukacyjna szkoły. Zrealizowaliśmy  projekt „Edukacja dla bezpiecznej przyszłości”, którego głównym  celem było wsparcie i poszerzenie umiejętności kluczowych przydatnych do pracy w służbach mundurowych.

Dzięki realizacji projektu uczniowie skorzystali z bezpłatnych zajęć dydaktycznych z języków obcych /angielskiego i niemieckiego/, z matematyki, informatyki, z profesjonalnego doradztwa zawodowego.

 IMGP2292.JPG     IMGP2221.JPG

W ramach zajęć specjalistyczno technicznych nasi uczniowie uczestniczyli w obozie wojskowym z elementami survivalu zimowego i szkolenia narciarskiego zorganizowanym w Białym Dunajcu, w letnim obozie sprawnościowym z elementami wspinaczki oraz  w zajęciach z samoobrony.

 IMG_0279.JPG        IMGP2208.JPG

Uczniowie biorący udział w realizacji projektu "Edukacja dla bezpiecznej przyszłość" otrzymali bezpłatne umundurowanie.

IMGP0734.JPG

Zrealizowany został  kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej po ukończeniu którego uczniowie otrzymali tytuł "Emergency Responder" oraz międzynarodowy certyfikat, którego nie muszą nostryfikować, gdy wyjadą z kraju.

DSC_2818.JPG           images.jpg

Nasza szkoła oferują atrakcyjny program nauczania.  Zapraszamy

Nasza prezentacja w informatorze - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Stopnica

http://szkolnictwo.pl/liceum%2Cog%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce%2CStopnica%2CH07965%2CZesp%C3%B3%C5%82+Szk